Lediga studentlägenheter

Angiven yta är i kvadratmeter och angiven hyra i kronor per månad. Vi tillämpar tiomånadershyra för studentlägenheter (juni och juli är betalningsfria).

  • Visa på karta
  • Ingår i etapp
Mer information
  • Visa på karta
    Visa objektet på en karta.
  • Ingår i etapp
    Objektet hanteras tillsammans med andra och dina anmälningar kan rangordnas sinsemellan.
AdressOmrådeRumStorlekHyraTillgänglig
Norra Trängallén 7 Bataljonen1213 7422021-08-01
Norra Trängallén 7 Bataljonen1213 7422021-08-01
Norra Trängallén 7 Bataljonen1213 7422021-09-01
Norra Trängallén 7 Bataljonen1213 7422021-08-01
Norra Trängallén 7 Bataljonen1213 7422021-08-01
Norra Trängallén 7 Bataljonen1213 7422021-08-01
Norra Trängallén 7 Bataljonen1213 7422021-08-01
Norra Trängallén 7 Bataljonen1213 7422021-08-01
Norra Trängallén 1 Bataljonen1304 0662021-09-01
Norra Trängallén 3 Bataljonen1304 0692021-08-01